НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Представяме ви нашите проекти.

Разгледайте нашите проекти »

 

НАШИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

Представяме ви нашите публикации.

Разгледайте нашите публикации »

НАШАТА БРОШУРА

Представяме ви кратка брошура на компанията.

Кликнете тук, за да разгледате брошурата »

Ние работим за Вашия успех!

Дикон предлага услуги в следните сфери:

  • Околна среда и води
  • Институционално развитие и изграждане на капацитет
  • Регионално развитие
  • Бизнес консултиране
Новини
19/09/2016

- ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСУВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА НАТУРА 2000 И ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000

научете повече

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Разгледайте свободните позиции за експерти в проектите, които изпълняваме