Новини

България стана първата държава членка на ЕС с напълно приключена интеркалибрация за крайбрежни води

На 17 и 18 март 2015 г., в гр. Брюксел се проведе 29-та работна среща на РГ ЕКОСТАТ. На срещата, екипът от експерти на консорциум ДИКОН - УБА представи Техническите доклади за БЕК Макроводорасли и БЕК Макрозообентос в ГИГ Черно море. Групата ЕКОСТАТ взе положително решение за успешно приключване на интеркалибрацията на БЕК Макроводорасли и БЕК Макрозообентос в общия интеркалибрационен тип крайбрежни води на Черно море и включи резултатите в следващото Решение на ЕК по интеркалибрация през 2016 г. С това България стана първата държава членка на ЕС, с напълно приключена интеркалибрация за крайбрежни води.