Новини

Приключи успешно интеркалибрацията на метода за оценка на екологичното състояние в езера за БЕК Фитопланктон в Източноконтиненталната ГИГ

На 16 и 17 март 2016 г., в гр. Варшава, Полша се проведе 31-та работна среща на РГ ЕКОСТАТ. На срещата бе представен Техническия доклад за интеркалибрация на Източноконтиненталната ГИГ за езера, БЕК Фитопланктон. В групата участват три държави членки на ЕС - Унгария, Румъния и България, като страната ни бе представена от екипа на консорциум Дикон-УБА. Група ЕКОСТАТ взе положително решение за успешно приключване на интеркалибрацията на Източноконтинентална ГИГ за езера, БЕК Фитопланктон. Интеркалибрацията е валидна за унгарския метод, приет и от трите страни, т.е. той ще бъде използван при оценките на екологичното състояние в ез. Сребърна по БЕК Фитопланктон.