Новини

Консорциум „Дикон-Решения“ ще обучава кандидати и бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 15.06.2016 г. бе подписан договор между Министерство на икономиката и Консорциум „Дикон - Решения“ за организиране и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Дикон Груп ЕООД е водеща организация в Консорциума.

Основната цел на проекта е да се извърши цялостен анализ на потребностите от обучение на кандидатите и бенефициентите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., да се разработят учебни програми за провеждането на специфични обучения във връзка с установените конкретни нужди и потребности от надграждане на уменията за подготовка и изпълнение на проекти, както и да се осигурят лектори с необходимата квалификация и професионален опит за провеждане на обученията за целевите групи на ОПИК.

Целевата група по проекта включва обучения на 3 000 представители на кандидати и бенефициенти по ОПИК.