Новини

Стартираха обученията в „час на класа“ по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

От началото на м. октомври 2018 г. стартираха обученията в „час на класа“ по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, за ученици от 6ти до 12ти клас. Училища от цялата страна заявиха своя интерес за включване в проекта. Обученията в „час на класа“ ще продължат и през 2019 г., като училищата все още могат да изпратят заявления за интерес.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg