Новини

ДИКОН стартира работа по проекта за разработване на „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000“

ДИКОН стартира работа по проекта за разработване на „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000“ за период 2014-2020 г., възложен от Министерство на околната среда и водите на Република България.

Повече информация за проекта може да прочетете тук.