Новини

Проведе се първа работна среща по проекта за разработване на „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000“

На 19 септември 2012 г. се проведе първата работна среща в град Бургас, след което успешно се проведоха срещи и във Варна, Смолян, Кърджали, Благоевград, София, Враца, Русе, Велико Търново, Карлово, на които участваха общо над 200 експерта.  Целта на срещите, на които поканени са представители на местни власти, поделения на централна администрация, бизнеса, неправителствени организации и др., е да помогнат на експертния екип по разработването на стратегията и да се проведе широка обществена дискусия.

Проектът предвижда и провеждането на 4 консултативни срещи, имащи за цел да осигурят актуална информация за подпомагането на бъдещата разработка на планове за действие към НИКС. Две от тези срещи вече се състояха в София, с участие на представители от централната администрация.

Вижте повече информация за проекта тук.