Новини

В периода 20-23 ноември 2012 г., в Интерхотел Велико Търново, ще се проведе теренно обучение на експерти от РИОСВ/ДПП/ДНП

В периода 20-23 ноември 2012 г., в Интерхотел Велико Търново,  ще се проведе теренно обучение на експерти от РИОСВ/ДПП/ДНП за прилагане на методиките за картиране и определяне на природозащитен статус, част от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, с Възложител Министерство на околната среда и водите (виж тук).

Обучението, в рамките на посочените 4 дни, ще бъде разделено на 2 основни части – теоретична и практическа. В рамките на първата, участниците ще бъдат запознати с одобрените методики за картиране и тяхното приложение, както и с основните задачи, свързани с подготовката за теренна работа и отчитането на резултатите от проведена теренна мисия. По време на практическото обучение ще се проведат теренни обучения по предварително набелязан маршрут, както първична обработка на данни от терен.

Обучението ще завърши със заключителна дискусия в следобеда на четвъртия ден.