Новини

Връчване на наградите на победителите в конкурса за послание на Комуникационната стратегия на Натура 2000

Днес, 11 февруари 2013 г., в сградата на Министерство на околната среда и водите бяха връчени наградите на победителите в конкурса за послание на Комуникационната стратегия на Натура 2000.

Повече снимки и коментари може да намерите на facebook страницата на конкурса.