Новини

Подписан бе договорът за проект "Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000"

На 1 март 2013 г. Дикон-Агреко ООД, подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект за Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 16 месеца - до юли 2014 година.

Общата цел на проекта е да подкрепи усилията на България, в частност на Министерство на околната среда и водите, за ефективно управление на Натура 2000 зоните през новия програмен период на ЕС - 2014-2020 г. - чрез разработване на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000, съгласно изискванията на Член 8 от Директивата за местообитанията на ЕС.