Новини

Покана за участие в конкурс за добри практики

ПОКАНА

За участие в конкурс за добри практики

 

Уважаеми дами и господа,

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за добра практика при изпълнение на дейности за опазването на биологичното разнообразие в България.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ на МОСВ, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.

Добрите практики, одобрени от специално създадена комисия ще бъдат включени в сборник с добри практики, който ще бъде публикуван по проекта и разпространен в цялата страна.

Конкурсът ще протече на два етапа:

Етап 1: Подаване на обща информация за добра практика

Етап 2: Провеждане на интервю с авторите на добрите практики, избрани от комисията за оценка

Срокът за подаване на Вашата кандидатура за добра практика е до 20 септември 2013 г.

 

За целта попълнете и изпратете приложения формуляр за участие на следния адрес:

1505 София, бул. „Владимир Вазов“, сграда до блок 208, ет.2

или на следния имейл адрес: natura@dicon-bg.com

 

На плика или като subject на имейла посочете: „За участие в конкурс за добри практики“.

Вашият опит може да бъде полезен на много хора, които обичат природата и вярват, че нейното опазване трябва да бъде грижа на всички нас!

 

Ако имате въпроси или нужда от допълнителни разяснения, моля не се колебайте да се свържете с екипа на проекта:

Лице за контакт: Светлана Папукчиева, тел.: 02 9445109, факс: 02 944 5118, e-mail: natura@dicon-bg.com

 

С пожелания за успех на всички кандидати,

ИСКРА МИХАЙЛОВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ