Публикации

Карта на проект "Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г."

 

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".