Публикации

Карта на проект "Техническа помощ за преразглеждане и завършване на изследването за изпълнимост, за подобряване на навигационните условия на съвместния румънско-български участък на река Дунав и допълнителни изследвания"

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".