Публикации

Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000

Във връзка с изпълнението на проект "Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000", оттук може да изтеглите финализираната стратегия.

За да изтеглите файла, кликнете тук.