Проекти

„Техническа помощ за подкрепа на бъдещата програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция”

Място на изпълнение:
България/Гърция

Наименование на проекта:
BG 2006/018-387.04.01.01 „Техническа помощ за подкрепа на бъдещата програма за Трансгранично сътрудничество между България и Гърция”

Описание на проекта:

Проектът цели засилване на трансграничното сътрудничество между България и Гърция, чрез подкрепа на програмния процес и увеличаване на капацитета за усвояване на помощта по Структурните фондове.

Специфични цели на проекта са:

  • Да се предостави помощ за засилване капацитета на генериране, разработване и изпълнение на релевантни проекти по програма за Трансгранично сътрудничество България - Гърция.
  • Да се предостави подкрепа на релевантните централни, регионални и местни власти в усилията им за подпомагане на общите технически структури за управление на Програмата и бъдещи проекти.

Постигнати резултати:

  • 59 готови за стартиране проекти са разработени по време на техническата помощ, като над 30 от които са инвестиционни проекти, включително и във водния сектор.
  • 30 проектни предложения бяха подадени за финансиране по първата открита процедура за предложения по програмата за ТГС България-Гърция, чиито краен срок предхождаше приключването на техническата помощ. 16 от подадените проектни предложения в рамките на първата процедура бяха одобрени.

Референция от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Клиент:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Период:
Ноември 2008 - Ноември 2009

Карта на проекта може да изтеглите оттук.