Проекти

Оперативна програма Конкурентоспособност

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Оперативна програма Конкурентоспособност

Описание на проекта:
Проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по :

схема 1.1.1 - 2007 г. - Процедура за за подбор на проекти: BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия"

схема 2.1.2. - 2008 г. - Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти".

схема 2.1.1.- 2008 - BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

схема 1.1.2 - 2008 г. - Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"

Разработване на проекти за български компании и организации

2007 - до момента

Клиент:
Български фирми и организации от всички икономически сектори

Период:
Септември 2007 - Януари 2009