Проекти

Програма за развитие на селските райони

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Програма за развитие на селските райони

Описание на проекта:

Разработване на проекти по приоритетни оси 1, 3 и 4 за български компании, общини и Местни инициативни групи

2008 - до момента

Клиент:
Български компании, организации, общини

Период:
Януари 2008 - Януари 2009