Проекти

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
ОП "Развитие на човешките ресурси"

Описание на проекта:
Разработване на проекти за български компании и организации по фази I, II и III на МТСП

Клиент:
Български компании и организации от всички сектори на икономиката

Период:
Август 2007 - Ноември 2009