Проекти

Оперативна програма Околна среда

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Оперативна програма Околна среда

Описание на проекта:

Разработване на проекти по

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места

Разработване на проекти и предоставяне техническа помощ за български общини

2008- до момента

Клиент:
Български общини

Период:
Януари 2008 - Януари 2009