Проекти

Проект „Селска мрежа и ЛИДЕР” на МЗП и ПРООН

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Проект „Селска мрежа и ЛИДЕР” на МЗП и ПРООН

Описание на проекта:
Изграждане на капацитет за разработване и управление на стратегии за местно развитие от местни инициативни групи: Трън-Драгоман-Трекляно; Берковица-Вършец и Тополовград

Клиент:
Общини и местни инициативни групи в Трън, Драгоман, Трекляно, Берковица, Белица, Тополовград

Период:
Август 2007 - Март 2008