Проекти

Проучване на възможностите за разработване на дистрибуторска мрежа за биологични продукти в България

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Проучване на възможностите за разработване на дистрибуторска мрежа за биологични продукти в България

Описание на проекта:
Изследване на възможностите за развитие на веригата за производство и доставки на биологично сертифицирани продукти в България и идентифициране на подходи за бързото им въвеждане на вътрешния пазар.

Клиент:
Швейцарска агенция за развитите и сътрудничество

Период:
Ноември 2006 - Януари 2007