Проекти

Грантова схема: Програма за малки проекти България – Турция

Място на изпълнение:
България, Турция

Наименование на проекта:
Грантова схема: Програма за малки проекти България - Турция
BG 2004/016-715.02 и BG 2005/017-453.02.01

Описание на проекта:
Туризмът в общия ни трансграничен регион

Клиент:
Община Маджарово

Период:
Ноември 2007 - Октомври 2008