Проекти

Насърчаване на младежката заетост: „От знания към практически опит – развитие на младежката кариера”

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Насърчаване на младежката заетост: „От знания към практически опит – развитие на младежката кариера”
BG0202.01

Описание на проекта:

Основни цели на проекта:

Повишаване на професионалната квалификация и придобиване на практически умения на млади специалисти с висше образование, чрез практика във водещи европейски компании и по този начин да осигурят тяхното включване на пазара на труда.

Клиент:
Българска асоциация на предприемачите

Период:
Януари 2004 - Декември 2005