Проекти

Обучение на български мениджъри и персонал

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Обучение на български мениджъри и персонал

Описание на проекта:
Основна цел на проекта:

Предоставяне на знания и повишаване на компетенциите и практическите умения на мениджърите и персонала на български компании по отношение на организацията и управлението на техните бизнес и търговски дейности, управлението на човешките ресурси и достъпа на фондовете на ЕС.

Специфични цели:

  • Предоставяне на нови знания и умения;
  • Провокиране на идеи за постигане на по-високи резултати.

Стимулиране на мотивацията на персонала и динамизиране на екипа на компанията

Клиент:
Български компании и организации от всички сектори на икономиката

Период:
Януари 1998 - Декември 2008