Проекти

Подготовка за инвестиционни проекти в производствения сектор в рамките на Фар 2001 Икономическо и социално сближаване

Място на изпълнение:
България

Наименование на проекта:
Подготовка за инвестиционни проекти в производствения сектор в рамките на Фар 2001 Икономическо и социално сближаване

Описание на проекта:
Целта на проекта е да подготви за въвеждане три инвестиционни схеми, свързани с високо-технологични инкубатори, консултиране на МСП и туризъм в рамките на Фар 2001

Клиент:
Европейска комисия

Период:
Януари - Декември 2001