Проекти

Насърчаване на екологично чистия бизнес в трансграничен регион Тополовград – Буюккарищиран

ПРОЕКТ: Насърчаване на екологично чистия бизнес в трансграничен регион Тополовград – Буюккарищиран

КЛИЕНТИ: Общини Тополоград и Буюккарищиран

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дикон Груп ЕООД

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 месеца, декември 2011 г. – юни 2012 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Основната цел на проекта е създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество между български и турски предприятия в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и текстилната промишленост. Тя има за цел да идентифицира основните негативни влияния върху околната среда и да се вземат мерки за тяхното намаляване.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Провеждане на обучения за формиране на активно отношение към необходимостта от ефективно използване на природни ресурси

Дейност 2: Консултантски услуги за 3 избрани пилотни фирми за прилагане на екологично чисти технологии

Дейност 3: Разработване на дневен ред, включващ мерки за екологичен бизнес

Дейност 4: Предварителни проучвания за негативното влияние върху природните фактори

Дейност 5: Идентифициране на основните замърсители и тяхното въздействие върху местната околна среда

Дейност 6: Изготвяне на предложение за бизнес мерки за намаляване на емисиите и за преход към екологично производство

Дейност 7: Изготвяне на анализи за негативно влияние

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ „РЕФЕРЕНЦИИ“.