Проекти

Разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000

ПРОЕКТ: Разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дикон Груп ЕООД

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 7 месеца, юли 2012 г. – февруари 2013 г.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Основна цел на проекта е изработване на национална и комуникационна стратегията за екологичната мрежа Натура 2000. По този начин ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата. Допълнителна цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1:     Провеждане на 10 комуникационни срещи

Дейност 2:    Изработване на Въпросник и провеждане на проучване

Дейност 3:    Провеждане на консултативни срещи

Дейност 4:    Разработка на НИКС

Дейност 5:    Провеждане на национален конкурс за послание на НИКС

Дейност 6:    Медийно отразяване и публичност на процеса на разработване на НИКС

Дейност 7:    Провеждане на Национална заключителна пресконференция

Дейност 8:    Управление и администриране на процеса на изготвяне и утвърждаване на НИКС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА СЕ ПУБЛИКУВА ТЕКУЩО В СЕКЦИЯ НОВИНИ