Дикон в новините

120 екипа от експерти в областта на природозащитата ще извършват теренни проучвания на територията на страната

Какво представлява накратко консорциум „НАТУРА България"?

Консорциум „НАТУРА България" включва две компании - българската „Дикон Груп" и италианската консултантска компания „Агроконсултинг". При изготвянето на офертата и цялостната подготовка сме подкрепени от научните звена в Българската академия на науките, университетите в съответната област и неправителствения сектор. В консорциума има силен международен партньор, който работи повече от 40 години в сферата на биоразнообразието, селското стопанство и екологията. Разчитайки на тази пъстрота на експертиза, ние ще предоставим един продукт, като методики за единно извършване на процеса на картиране и в шестте лота, които ще бъдат изключително практични и позволяващи набиране на конкретните показатели, желани от ЕК, свързани със състоянието и местообитанията на видовете. В целия проект, ние ще можем да подобряваме и да имаме много сериозна вътрешна оценка за качеството на информацията, която събираме и ще предоставяме на възложителя.

Какъв е опитът Ви в други подобни проекти?

Консорциумът като две компании, които са в сферата на консултантските услуги, се занимава изключително с управление на проекти и има сериозен опит при проектите, свързани с екология.

Кога да очакваме първите резултати?

Първите резултати са свързани с постигане на определени индикатори, които са ни заложени от възложителя. Те са свързани със събиране на данни за видове и брой местообитания и тяхната оценка за съответния брой зони. Първият сезон на практика ще приключи в края на тази година, след което ще последва и втори сезон. Трудно е да се каже в момента, тъй като сме в процес на изготвяне на план за инвентаризация за първия сезон, който ще бъде предоставен в рамките на седмица на възложителя, за да бъде одобрен и от него. Там ще се види ясно в кои зони, за кои видове и в какъв месец ще имаме резултати, които може в дефинитивен план да бъдат предоставени на възложителя.