Дикон в новините

Клиентите на Дикон в Топ 10 в списъка с одобрените проекти за безвъзмездна финансова помощ по схемата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия”

 

Клиентите на Дикон са в Топ 10 в списъка с одобрените проекти за безвъзмездна финансова помощ по схемата „Технологична модернизация в малките и средни предприятия" на ОП „Конкурентоспособност". Разработените проекти от нашия консултантски екип са сред получилите най-висока оценка.

Одобрените проекти на двама от клиентите на Дикон - фирмите „Булдекор" и „Полифлекс", получиха среден резултат над 95 точки.

Чрез предоставените професионални консултантски услуги, клиенти ни ще могат да реализират дълго мечтаните от тях инвестиции в подобряване на производствените процеси в сферата на мебелната и печатната индустрии чрез закупуване на модерно и високопроизводително оборудване.