Дикон в новините

Вержиния Димитрова, управител на “Дикон Груп“ и председател на УС на Българската бизнес мрежа: На пазара нищо няма да е както преди

 

Вержиния Димитрова е един от водещите български консултанти в областта на бизнес развитието и собственик на „Дикон Груп". Компанията има повече от 250 проучвания и проекти, реализирани в България и страните от Балканския регион, финансирани от EC, българското правителство и редица международни донорски организации. Вержиния Димитрова е завършила УНСС, има специализации в Института по управление на фирмите към Сорбоната, Българо- френския център за обучение на управленски кадри и Висшата международна школа по маркетинг и мениджмънт. Г-жа Димитрова е председател на УС на Българската бизнес мрежа. В асоциацията членуват над 100 фирми от малкия и среден бизнес.

В условията на глобална икономическа криза какво е важно да се знае от българските фирми?

- Първо, нищо не е и няма да бъде както преди! Българските фирми трябва бързо да разберат, че средата коренно се променя. Има достатъчно и достъпна информация за причините за световната икономическа криза и нейните очаквани последствия - това би трябвало отдавна да е разбрано и многократно коментирано във всяка българска фирма. Според мен твърденията на някои мениджъри, че кризата и нейните ефекти са в основата на намаленото потребление, са неоснователни. Подобна логика няма да предизвика адекватни действия, което ще постави организациите в реален риск. През последните 15-20 години пазарът даваше безкрайни възможности и беше въпрос на умерен риск да се наложиш. Днес и през следващите няколко години българските фирми ще трябва да се борят за малкото и ограничен пазарен ресурс в условията на безмилостна конкуренция. Второ, трябва да се действа, бездействието е сигурна гибел! С промяната на условията за правене на бизнес се променят и пазарите. Клиентите не са това, което бяха... Очевидно е, че няма как да постигаме резултати без да променяме стратегията си, продуктите, процесите и подходът към пазара. Трето, винаги можем да реализираме предимство от това, че сме българска компания! Повечето български фирми са млади. Предимството в традициите на международните компании, свързано с рутина, процедури и вътрешна бюрокрация може да се окаже трудно преодолима бариера за спешно въвеждане на необходимите промени. Сега е време за бързи решения, дръзки подходи, енергични, неуморими екипи - всичко това е възможно в една по-млада и не толкова формализирана структура. Считам, че българските фирми не трябва да губят самочувствието си, а да се опитат именно в този период да запазят и дори разширят своя пазарен дял!

Имат ли нагласа предприемачите сами да търсят консултантски услуги? Наблюдава ли се засилен интерес към предлаганите от вашата компания консултантски услуги особено в настоящата усложнена икономическа ситуация?

- От началото на годината клиентите си поставят като основна цел запазването на оборота си от 2008 г. или дори ръста си от последните няколко години. За съжаление, консултантите не са магьосници! През последната една година има засилен интерес от консултантски услуги в две главни сфери - генералният и търговският мениджмънт на фирмите. С днешна дата генералният мениджмънт на фирмата има нужда да преразгледа стратегиите си, да преоцени организацията си, вътрешните си политики и начин на работа, да преразгледа ресурсите си... Търговският мениджмънт трябва да се адаптира към нова пазарна стратегия, продуктови и клиентски приоритети. Търговските структури изискват изключително прецизен мениджърски подход, за да носят рентабилни и трайни резултати.

Компетентни ли са българските мениджъри да оцелеят в условията на криза?Кои са основните предизвикателства, с които трябва да се справят?

- Мениджърът трябва да има две умения, които определят неговия успех в работата - да умее да се променя и да умее да решава проблеми. В условията на криза това става още по-значимо! Контактът ми с много мениджъри показва, че те понякога приемат за бреме това, че се занимават предимно с разрешаване на възникнали трудности от всякакъв характер - нещо не се случва, защото служител не си е свършил работата, резултатите изостават от планираните, проблеми с качеството, забавяне на доставките, конфликти в екипа и т.н. Да решаваш проблеми, т.е. да премахваш своевременно всички пречки, които могат да доведат до разминаване на реалните резултати с желаните такива, е основна цел и задача на всеки ръководител.

Как да се предпазят компаниите, все още незасегнати от финансовата криза и кои сектори ще останат най-малко повлияни от нея?

- Свиване на пазарите ще има навсякъде. Да, няма да спрем да се храним, обличаме, да пътуваме...но ще променим критериите си за избор, а доходите на мнозина ще намалеят реално. Ефектът на доминото ще доведе до отражения във всички сектори. По-малкото потребление води до по-малки приходи в компаниите, а това - до намаляване на работната ръка, бизнес потреблението, заплатите... Например намаляването на движението на стоки води до намаляване на превозите, автомобилният парк ще се използва значително по-малко, а оттам намаляване на потреблението на автомобилни застраховки, резервни части, сервизни услуги, автомобилни гуми, горива... Погледнато от високо, прогнозата за световната икономика изглежда много мрачна, но изход винаги може да бъде намерен. От първостепенно значение са две неща - да утроим усилията си за постигане на определени резултати , да погледнем по-широко пазарите и да намерим бързо нови пристани. Колкото по-ограничени са параметрите на развитие на една фирма - като пазари и като предлагане, толкова рисковете за нейното оцеляване са по-големи.

От какви грешки трябва да се предпазват фирмите в поведението си на пазара?

- Най-видимата грешка, която се допуска от много фирми е в тяхната ценова политика. Намаляването на цените не е универсален изход от ситуацията. Това са най-лесните, но и с най-кратък ефект действия в търсене на предпочитанията на клиентите. От прибързано и необмислено намаляване на цените никой не печели - това означава застрашено качество, липса на ресурс за развитие, ниски заплати или движение по спиралата надолу. Българските фирми имат тази слабост да мислят повече за цените, отколкото за всичко друго.

Съкращенията в някои предприятия вече са факт. Кои са по-ефективните методи за реакция и оптимизиране на разходите?

- Когато има трайно намаляване на обема на производство естествено се стига и до съкращение на персонал. Тук е интересен въпросът - кои фирми първи в даден сектор ще прибягнат към тази стъпка и каква оценка за управлението им през последните години тя дава? Истинското предизвикателство е да съумееш бързо да преструктурираш работата на компанията и да обучиш и пренасочиш хората си там, където има нужда. Този процес има две страни - от една страна мениджмънтът и управленските решения, а от друга страна отделния човек и неговата нагласа и готовност да се адаптира към фирмата си, да добие нови компетенции, да развие нови умения, да даде максимума от себе си, да бъде съпричастен към това което става, да заработи много по-ефективно и по-дисциплинирано. Трудните ситуации възпитават всички ни на много неща. Затова и мнозина казват, че кризата ще даде и своите позитиви върху обществото. В крайна сметка оптимизирането на разходите не може да бъде самоцел, то е по-скоро стремеж фирмите да намалят себестойността на продукцията си и да я направят по-конкурентноспособна.

Да очакваме ли спад на обявите за нови работни места? И как се отразява кризата на HR сектора?

- Спад има и той вече е значителен. Преди една година, когато публикуваш обява за шофьор например, идваха няколко кандидата за няколко дни, а днес те са десетки за няколко часа. Секторът "човешки ресурси" ще претърпи значителни промени - защото клиентите в този сектор вече не са работодателите, а търсещите работа.

Кои са най-новите и нестандартни методи за подбор и мотивация на персонал?

- Голямата несигурност и динамика на пазарите ще наложат все повече проектния принцип на работа в компаниите. Това безспорно ще промени рамката на взаимоотношения и очаквания между работодател и служител - фирмите ще търсят изключително нови служители с цел изпълнение и постигане на нещо конкретно, а не закотвяне в структурата. Основен фактор за мотивацията на персонала все повече ще бъде доверието и усещането за сигурност, а не бонусите и нивото на заплатите.

Какъв е най-краткият съвет, които бихте дали на всяка една фирма?

- Възползвайте се от кризата!