ЗА НАС

За компанията

Още от основаването ни през 1995 г., ние сме ангажирани в консултирането на бизнеса и организациите от публичния сектор, като подкрепяме техните усилия да бъдат по-успешни и конкурентоспособни на общия пазар, да развиват своите стратегии и планове, да създават и управляват инвестиционните си проекти, да изпълняват ангажиментите си съгласно българското и европейското законодателство, прилагайки най- добрите управленски практики, нови технологии и ноу-хау.

Повече от 400 наши експерти, работят активно при изпълнение проектите на компанията- мениджъри на проекти, експерти в областта на стратегическото планиране, биоразнообразието, проектирането, регионалното развитие, правото, маркетинга, финансите, човешките ресурси, връзките с обществеността. Те стават част от екипите на клиентите и партньорите ни, като предлагат иновативни и устойчиви решения на проблемите, пред които те са изправени, изграждайки необходимите умения и знания в организациите, да продължат промените и да генерират нови посоки за развитие в бъдеще. Чрез всички тях и с упоритост, целенасоченост и амбиция, вече трето десетилетие, ДИКОН ГРУП неизменно развива своята визия: Опитвайки се днес да разберем възможностите на утрешния ден, ние спомагаме за успеха на нашите клиенти!