ЗА НАС

Корпоративна отговорност

Корпоративна етика

Нужни са десетилетия, за да се изгради репутацията на една компания и само една грешна стъпка, за да се разруши. Нашият кодекс за бизнес поведение дава насоки и формулира очакванията ни към всички физически лица, представляващи или действащи от името на Дикон Груп. Това включва служители на компанията, краткосрочни и дългосрочни експерти, с които работим, официални представители. Кодексът за бизнес поведение въплъщава ключовите ценности на Дикон Груп, които се основават на честност, професионализъм, етично поведение и почтеност. 
 
Основните елементи на кодекса ни за бизнес поведение са:
 • Законно и етично поведение; 
 • Грижа за репутацията на компанията; 
 • Уважение; 
 • Отговорност за управлението; 
 • Осигуряване на безопасност; 
 • Избягване конфликти на интереси; 
 • Работа с поверителна информация; 
 • Създаване на корпоративни възможности; 
 • Интелектуална собственост; 
 • Връзки с медиите; 
 • Етика в комуникацията.

Устойчиво развитие

В Дикон Груп вярваме в принципите на устойчивото развитие. Ние ги прилагаме не само в нашата работа, но и насърчаваме въвеждането на такива практики от нашите клиенти, като оказваме необходимата подкрепа те да посрещнат предизвикателствата и постигнат целите си. 
 
Грижата за околната среда е ключов приоритет в нашия бизнес. Тя се разкрива както чрез редицата проекти в областта на биоразнообразието, които управляваме, така и в контекста на консултирането на съхраняващи природата практики и инициативи. С това ангажираме нашите служители, експерти, клиенти, партньори и заинтересовани страни към едно по-устойчиво бъдеще. 

Изграждане на капацитет

Ние сме убедени, че колкото по-подготвени са нашите служители, експерти и клиенти, толкова по-качествена ще бъде нашата работа и по успешен бизнесът ни. Затова усилията ни са насочени към:
 • Непрекъснато развитие компетенциите на нашите екипи и експертите, които участват в тях;
 • Специален фокус и внимание върху младите специалисти, така че те да развият необходимите компетенции и опит да работят ефективно в динамична бизнес среда;
 • Изграждане капацитета на нашите клиенти да участват активно и пълноценно в процеса на консултирането, като получат необходимите умения и знания да продължат промените и да генерират нови посоки за развитие в бъдеще.