ЗА НАС

Мисия, ценности

Корпоративната етика е в основата на всички дейности на Дикон Груп и най-вече в начина, по който общуваме с клиенти, партньори, експерти и доставчици. Нашата репутация се гради върху професионализма, етичното поведение и почтеността, с които работим и които определят настоящите и бъдещите ни бизнес успех.
 
Ние спазваме следните принципи в нашата работа: 
  • Да бъдем измеримо полезни за нашите клиенти: Без траен ефект за организацията - клиент и измерими резултати, ние нямаме бъдеще; 
  • Да работим в тясно сътрудничество с всеки наш клиент, на база на договор за всеки отделен проект, с ясни цели, подход, очаквани резултати и условия, при които ще бъде осъществена нашата мисия;
  • Да ангажираме компетенциите на целия екип на ДИКОН, а не само отделни консултанти, влагайки изключителна страст и ангажираност при изпълнението на всяка задача.
Амбициите на корпоративното ни управление са:
  • Да поддържаме постоянно високо ниво на качество на нашата работа, което да удовлетворява и най-взискателните клиенти;
  • Да налагаме подходи за развитие и управление, които носят дълготраен успех;
  • Да постигаме висока рентабилност, което ни позволява да се развиваме и да отговаряме на очакванията на нашите клиенти.