Новини

ПОДПИСАН БЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСУВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД ЗА МРЕЖАТА НАТУРА 2000 И ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000

На 20.09.2016 г. бе подписан договор между Министерство на околната среда и водите  и Консорциум „Дикон – УБА Натура“ за предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД).

Партньори в Консорциумът „Дикон – УБА Натура“ са българската компания "Дикон Груп" ЕООД и Австрийската Агенция по околна среда.

Проектът ще бъде изпълняван с участието на екип от утвърдени български и международни експерти.

Основната цел на проекта е създаване на условия за координирано, ефективно и законосъобразно управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез изграждане и развитие на управленски модели за НАТУРА 2000 и защитените зони, и за НПРД.

Специфични цели :

  • Специфична цел 1: Разработване и съгласуване на национален подход за управление на мрежата Натура 2000;
  • Специфична цел 2: Разработване и съгласуване на управленски подход за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца.