Новини

Стартираха първите обучения за възрастни по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

От началото на м. ноември 2018 г. стартираха първите обучения за възрастни по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”. Обученията се провеждат в Учебния център на ГДПБЗН – МВР, намиращ се в град Монтана. Пенсионери, представители на бизнеса и доброволци се обучават за действия при наводнения и последващи кризи. През 2019 г. обучения за възрастни ще се провеждат и в София, Враца, Пазарджик, Бургас, Шумен и Габрово.

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.
www.eufunds.bg