Новини

Стартираха обученията за възрастни хора над 60 г. в Югозападен район на планиране по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, на Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“

На 7 и 8 март 2019 г. в гр. София се проведе първото, за Югозападен район на планиране, обучение за възрастни хора над 60 г., по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, на Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението“,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.“.

В обучението се включиха участници от гр. Гоце Делчев и  гр. Хаджидимово, които се запознаха с видовете наводнения и начина на действия преди, по време и след тях. Бяха проведени практически упражнения за изготвяне на семеен план и за съдействие на спасителните екипи по време на евакуация.

Обученията ще продължат през цялата 2019 г. и 2020 г., като ще обхванат общо 6000 възрастни хора от цялата страна.