Новини

Докладът за България по чл. 12 от Директивата за птиците беше подаден успешно

След преглед от страна на Европейския тематичен център (ETC) на доклада за България по чл. 12 от Директивата за птиците, изготвен от консорциум „Дикон – Партицип“ и подаден на 30 септември 2019 г., екипът на консорциума разгледа постъпилите въпроси по отношение на два от видовете и ги отрази в доклада. Допълненият доклад бе успешно подаден повторно на 29 октомври 2019 г. в системата за докладване Reportnet на Европейската агенция по околна среда.

Окончателното докладване за България по чл. 12 от Директивата за птиците може да бъде намерено тук.