Публикации

Карта на проект „Предоставяне на услуга за разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".