Публикации

Карта на проект "Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България"

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".