Публикации

Карта на проект „Провеждане на обучения за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия"

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".