Публикации

Карта на проект "Разработване на Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000"

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".