Публикации

Карта на проект "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация"

Карта на проекта може да изтеглите оттук.

Повече информация за него може да намерите в раздел "Проекти".