Проекти

Проект COMPETE: Crucial competences and knowledge transfer in later life (Ключови компетенции и трансфер на знание на по - късен етап в живота в живота)

Място на изпълнение: България, Полша, Австрия

Период на изпълнение: Октомври 2007 - Юли 2009

Партньори по проекта: Дикон Груп ЕООД (България), Senioren Lernen Anders Strobl Gerda & Hauser Petra GnbR (Австрия), BD Center Consulting (Полша)

Клиент: Български компании и организации от всички сектори на икономиката

Произход на финансирането: секторна програма Грюндвиг, програма Учене през целия живот, ЕС

Описание на проекта: Проект COMPETE: Crucial competences and knowledge transfer in later life (КОМПЕТЕ: Ключови компетенции и трансфер на знание на по - късен етап в живота в живота)

Основната цел на проекта е създаването на интегрална програма от четири модула, чрез която да се обучават заети лица от непривилегировани региони, които са над 45 годишна възраст. Чрез активното си участие в целия процес по изготвяне, реализация и оценка на програмите, те изясняват ключовите си компетенции, научават повече за трансфера на знание и намират креативни начини за превръщането на хобито в източник на печалба.

След успешното преминаване на обученията, всеки от тях прилага в своята работа наученото, като най-голямо значение имат начините за трансфериране на опита им към по-младите служители. Това позволява възрастните да продължат да водят пълноценен живот, да играят съществена роля в цялостното развитие на предприятието, с което се гарантира устойчивост и конкурентност на бизнеса.

Дейности:

- Разкриване на нуждите на целевите групи чрез провеждането на кратко проучване.

- Кратки проучвания за възможни подобни програми реализирани в страни от Европейския съюз, които не участват в партньорството.

- Подготвянето на обучителна програма в 4 части, с продължителност от 4 - 5 часа на всяка част и реализирането й чрез провеждането на еднодневни срещи-семинари.

- Издаването на брошура на български и английски език за популяризиране на програмата

- Изпълнение на програмата в България, Австрия и Полша

- Оценъчен доклад за проекта и програмата

Представяне на проект КОМПЕТЕ.

Компендиум 2008 г. на български и английски език.

Теми на семинарите:

  • Насърчаване на креативността за търсенето на нови начини за трансфер на знания сред другите в общността;
  • Трансфер на знания на работното място и в обществото;
  • Какви са ключовите ми компетенции?
  • Как може моето хоби да се превърне в източник на печалба?