Проекти

Програма за развитие на селските райони

Място на изпълнение: България

Клиент: Български компании, организации, общини

Период на изпълнение: Януари 2008 - Януари 2009

Описание на проекта:

Разработване на проекти по приоритетни оси 1, 3 и 4 за български компании, общини и Местни инициативни групи 2008 - 2009 г.