Проекти

Грантова схема: Програма за малки проекти България - Турция, BG 2004/016-715.02 и BG 2005/017-453.02.01

Място на изпълнение: България, Турция

Период на изпълнение : Ноември 2007 - Октомври 2008 г.

Клиент: Община Ивайловград

Описание на проекта:
Изграждане на капацитет за разработване и управление на съвместни проекти в трансграничен регион Ивайловград - Меджидие.