Проекти

Грантова схема „Конкурентоспособност ІІ фаза” на МИЕ, BG 2005/017-353.10.04

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Ноември 2007 - Октомври 2008 г.

Клиент: Български компании и организации от всички сектори на икономиката

Описание на проекта:
4 разработени и спечелени проекта за закупуване на машини и оборудване с цел повишаване конкурентоспособността на български предприятиа.