Проекти

Подкрепа за малки и средни предприятия в агробизнеса при възползването им от присъединяването

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Март 2005 - Май 2006 г.

Клиент: Биопродукт

Описание на проекта:
Подкрепа за развитието на сектора на биологично земеделие в България чрез изграждане на ефективни партньорства между Министерство на земеделието и асоциациите на производители на биологични продукти, които да доведат до подобрен капацитет за кандидатстване, спечелване, усвояване и управление на средства от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.