Проекти

Програма за създаване и развитие на социални предприятия и обществени фондове в България на USAID

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Август 2005 - Септември 2006 г.

Клиент: Counterpart International Bulgaria

Описание на проекта:

Изграждане на капацитет за бизнес планиране, развитие на търговски и маркетингови активности, развитие на капацитет за работа с местни общостности и разработване и управление на проекти на български социални предприятия и обществени фондове.

Проектът консултира 40 социални предприятия от 40 общини в България.