Проекти

Създаване на комисия за органично земеделие в Министерство на земеделието и горите

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Август 2005 - Януари 2009 g.

Клиент: Министерство на земеделието и горите

Описание на проекта:

Основна цел на проекта - създаване на работна група за актуализиране на българското законодателство и уеднаквяването му с европейските нормативни разпоредби. Определяне на общи политики в сферата на органичното земеделие.