Проекти

Национален план за действие за биологично земеделие

Място на изпълнение: България

Период на изпълнение: Януари - Юли 2005 г.

Клиент: Министерство на земеделието и продоволствието

Описание на проекта:

Разработване на специфичните цели на Националния план за действие за биологичното земеделие:

  • Развитите на вътрешния/външния пазар на биологични продукти;
  • Развитие/адаптиране на законовата база за биологично земеделие.